FIND US

Visit our shop

ADDRESS

3F, Maebonggil 2

Seongdonggu, Seoul 133845

KoreaE-MAIL

haim@haimintl.comPHONE

Tel: +82-2-469-7597

Fax: +82-2-469-7592

VISIT
Sanghyunro 101, Suji Yongin

Gyenoggi, Korea

CALL
T: +82-2-469-7597
F: +82-2-469-7592​

SKYPE: gippda

© 2020 by Haim International